Knud Peer, har i mange år ageret som et plus for foreningen PIF Nord

og er altid den der går forrest når der skal laves et stykke arbejde.

Knud Peer har formået, at skabe mange nye initativer og vidrefører højt elskede traditioner. Det kan ses både på vores medlemstal og de mange forskellige arrangementer vi afholder.

Der udover er Knud Peer med til at fastholde, efterlønnere og de medarbejdere der går på pension i foreningen, og deres kontakt til Coop, ved at inddrage dem i vores arangmenter

Endvidere har Knud Peer været involveret i bestyrelsen i COOP Alliancen i mange år, og er på den måde med til at skabe fællesskab og samarbejde på kryds og tværs i COOP.

Man skal ikke have tilbragt mange timer sammen med Knud Peer før man opdager at under det gamle stædige ydre er et brændende hjerte der banker der banker for COOPs personaleforeninger og de mennesker Knud Peer kommer i kontakt med de.

Bedre samarbejdspartner og ven er svær at finde både i foreningslivet og i fritiden

På grund af dette g sikkert noget vi ha glemt, mener vi at Knud Peer skal være årets leder

På bestyrelsens vegne

Mikael Nielsen